۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
راهنماي استفاده از پايگاه اطلاعاتي Cochrane Library
 • آشنايي با پايگاه Cochrane Library

  كتابخانه كاكرين مجموعه اي از پايگاههاي اطلاعاتي در زمينه پزشكي و شاخه هاي مربوط به بهداشت و درمان مي باشد. هسته اصلي آن Cochrane Reiewsاست كه پايگاه اطلاعاتي براي مطالعات مروري و متاآناليزها مي باشد.
 • اين پايگاه گردآورنده ي برترين شواهد پزشكي موجود، حاصل از پژوهش هاي علمي و تجربي صورت گرفته در حوزه ي بهداشت و درمان است
 • اعضاي سازمان كاكرين مجموعه اي از محققان و متخصصان حوزه بهداشت و درمان هستند كه در قالب 52 گروه تخصصي سازماندهي شده اند
 • پايگاه كاكرن سابقه اي بيست ساله دارد و پايگاهي مبتني بر اشتراك است
 •  

  پايگاه كاكرن از 7 پايگاه به شرح زير تشكيل شده است


  1-بانك اطلاعاتيCochrane Database of Systematic Reviews (CDSR)

   

  • برونداد اوليه بنياد كاكرين است و برجسته ترين منابع موجود در زمينه مرورهاي نظام مند را گردآوري كرده و پراستفاده ترين بانك كاكرين است.
  • اين مرورهاي نظام‌مند با عنوان Cochrane Reviewsدر اختيار مخاطبان قرار مي‌گيرند
  • مرورهاي كاكرن به پنج گروه تقسيم‌بندي مي‌شوند:
  •  مرورهاي مربوط به مداخله‌هاي درماني (Intervention reviews)
  • مرورهاي مربوط به صحت آزمايش‌هاي تشخيصي (Diagnostic test accuracy reviews)
  • مرورهاي مربوط به متدولوژي Methodology reviews
  • مرورهاي كمي Qualitative reviews
  • مرورهاي پيش‌شناختي Prognosis reviews

   

  1. سرمقاله‌هاي كاكرن (Editorials)تحت نظارت هيأت تحريريه‌ كل كاكرن و به دو شكل تهيه مي‌شوند:
  2. سردبير كاكرن سفارش تنظيم يك سرمقاله را به يكي از گروه‌هاي برّرس كاكرن مي‌دهد، يا
  3. سردبير كاكرن با توجه به مبحث مورد نظر (topic)به اعضاي هيأت تحريريه (كه زير نظر وي كار مي‌كنند) سفارش تنظيم سرمقاله را مي‌دهد.

   

  2-بانك اطلاعاتي CENTRAL   Cochrane Central Register of Controlled Trials

  بانك اطلاعاتي CENTRAL‌اطلاعات كتاب‌شناختي مقاله‌هاي مربوط به كارآزمايي‌هاي باليني شاهددار كه در پايگاه‌هايMEDLINEو EMBASEفهرست مي‌شوند را در بر مي‌گيرد.

  اين بانك اطلاعاتي در برخي موارد به غير از اطلاعات كتاب‌شناختي، چكيده مقاله را نيز شامل مي‌شود.

  ماهانه روزآمد مي شود


  3-بانك اطلاعاتي CMR   Cochrne Methodology Register

  1. بانك اطلاعاتي CMRمشتمل بر اطلاعات كتاب‌شناختي مطالعات و گزارش‌هايي است كه متدولوژي‌هاي به كار گرفته شده در مرورهاي نظام‌مندِ كارآزمايي‌هاي شاهددار تصادفي (RCT)را مورد بررسي قرار داده‌اند.
  2. اطلاعات كتاب‌شناختي مذكور از نشريات، كتاب‌ها، مقالات كنفرانس‌ها، محتواي موجود روي MEDLINEو EMBASEبه دست مي‌آيند كه بر اثر استراتژي‌هاي مشخص و مدون و از طريق جستجوهاي دستي حاصل مي‌شوند.
  3. از سال 2012 روزآمد نشده است

   

  4-بانك اطلاعاتي DARE    Database of Abstracts of Reviews of Effects

  1. تنها بانك اطلاعاتي است كه چكيده‌ي مرورهاي نظام‌مندي كه به لحاظ ارزش كيفي وارسي شده‌اند را شامل مي‌شود.
  2. به همراه هر چكيده در بانك اطلاعاتي DARE، نقد كيفيت مرور نظام‌مند مربوطه نيز آورده شده است.
  3. بانك اطلاعاتي DAREحكم مكمل CDSRرا دارد و مرورهاي نظام‌مندي را شامل مي‌گردد كه توسط گروه‌هاي برّرس كاكرن انجام نشده‌اند..

  5-بانك اطلاعاتي HTA  Health Technology Assessment Database

  1. در اين بانك، اطلاعات و جزئيات مربوط به وارسي‌هاي انجام‌شده و يا در حال انجام در خصوص فناوري‌هاي حوزه‌ي پزشكي از سراسر دنيا گردآوري مي‌شوند.
  2. هدف از ايجاد بانك اطلاعاتي HTAاين است كه اثربخشي هزينه‌كرد، وكيفيت فناوري‌ها در حوزه‌ي بهداشت و درمان بهبود يابد.
  3. متولي و پشتيبان بانك اطلاعاتي HTA، مركز مرورها و اشاعه (Centre for Reviews and Dissemination)دانشگاه يورك است.

  6-بانك اطلاعاتي NHSEED  NHS Economic Evaluation Database

  1. ابزاري است براي تعيين سيستماتيك ارزيابي‌هاي اقتصادي انجام‌شده در سراسر دنيا به منظور:
  2. ارزشيابي كيفي، وتعيين نقاط قوت و ضعف اين ارزيابي‌ها.و ارزشيابي كيفي و تعيين نقاط قوت و ضعف مداخلاتInterventionبه لحاظ اقتصادي

  7- بانك اطلاعاتي ABOUT

  1. اطلاعات مربوط به گروه‌هاي برّرس كاكرن را روي اين بانك اطلاعاتي مي‌توان جستجو كرد.
  2. اطلاعات اين بانك مشتمل است بر:
  3. اطلاعات تماس گروه‌ها
  4. اهداف و محدوده‌ي كاري گروه‌ها
  5. متدولوژي‌هاي مرورهاي كاكرن
  6. زمينه‌ها (Fields)
  7. مراكز كاكرن در سراسر دنيا
  تاریخ به روز رسانی:
  1398/04/09
  تعداد بازدید:
  38
  Powered by DorsaPortal