۱۳۹۹ جمعه ۱۶ خرداد
راهنماي استفاده از پايگاه UpToDate

UpToDate:

اين پايگاه متعلق به شركتWoltersKluwer Health   بوده كه از سال 1992 توسط Dr. Burton D. Rose كه فقط با بيماريهاي نفرولوژي شروع كرد و هم اكنون به بيست و سه  رشته تخصصي رسيده است بيش از 10٫000 عنوان مطلب پزشكي دارد كه هر روز به تنوع آن  اضافه مي گردد. بيش از 6000 پزشك در تكميل آخرين اطلاعات پزشكي آن فعالند

اين پايگاه اطلاعاتي تفصيلي را درباره مراقبت از بيمار و موارد باليني (علائم باليني، روش هاي آزمايشگاهي و تشخيص و درمان بيماريها) ارائه مي دهد كه براي پزشكان و بيماران كاربرد داردو كمك مي كند پاسخ سؤالات باليني خود را در لحظه معاينه و درمان بيمار دريافت نمايند.  هر ساله بيش از 80 ميليون مورد مربوط به بيماران توسط تيم هاي تحقيقاتيUpToDate مورد پژوهش و بررسي قرار مي گيرد و به محضاينكه مطلب مهم جديدي منتشر شود، با داده هاي اين مجموعه تركيب مي شود .درواقع مطالعات جديد بطور ساده افزوده نمي شوند بلكه در ميان محتواي موضوعي مرتبطي كه قبلا در آن زمينه منتشر شده است قرار گرفته و با آن تركيب مي شوندو هر 4 ماه يكبار اطلاعات ارائه شده در UpToDateروزآمد مي شود.

  • اين پايگاه براي تصميم گيريهاي درماني سيستم Grade  را بكار برده است بدين ترتيب كه جهت انعكاس و بيان قوت پيشنهاد و راه حل درماني از اعداد (2و1) و جهت انعكاس ميزان كيفيت منابع مبتني بر شواهد ان موضوع از حروفA,B,C,D  استفاده مي كند
  • از طريق ادرس www.uptodte.com مي توانيد وارد پايگاه شويد

  بخش  Drug Interactions

  • شركت Lexicomp  پشتيبان اطلاعات دارويي اين پايگاه است اين پايگاه اطلاعاتي بصورت جامع به تحليل تداخل  بين دارو با دارو، گياه دارويي با دارو و گياه دارويي با گياه دارويي مي پردازد
  • در صورتيكه نياز به بررسي چگونگي تداخل در بين دو داروي خاص وجود داشته باشد نام دو دارو بصورت جداگانه جستجو و سپس با انتخاب گزينه Analyzeاطلاعات نمايش داده مي شود
  • در اين پايگاه تداخل بين داروها به نسبت ميزان خطر به هنگام مصرف هم زمان در طيف A،B، C، D و X تقسيم بندي مي شوند:
  • كد A نشان دهنده نبود تداخل فارماكوديناميك و فارماكوكينتيك در بين دو دارو است.
  • كد B  نمايانگر امكان وجود واكنش در بين دو دارو است اما نيازي به تغيير يكي از داروها براي بيمار وجود ندارد.
  • كد C  بيانگر نياز به دخالت در دوز مصرفي بيمار به هنگام مصرف همزمان دو دارو است. با توجه به وضعيت بيمار و فوايد مصرف هم زمان دو دارو، در تعداد اندكي از بيماران و براي كاهش ميزان عوارض بايد در دوز مصرفي يك يا هر دو دارو هماهنگي برقرار شود.
  • كد D  نشان مي دهد كه دو دارو با يكديگر تداخل دارويي دارند. به گونه اي كه با توجه به وضعيت بيمار، ميزان فوايد مصرف هم زمان دو دارو و خطرهاي ناشي از آن مورد ارزيابي قرار مي گيرد و نياز به مشاهده دقيق وضعيت بيمار به هنگام مصرف، تغيير در دوز داروها با توجه به شرايط باليني بيمار و جايگزيني داروهاي معادل وجود دارد.
  • كد X  بيانگر وجود تداخل در بين دو دارو است. در اين شرايط ميزان خطر ناشي از مصرف همزمان دو دارو بيشتر از فوايد آن است و نبايد دو دارو را با يكديگر براي بيمار تجويز كرد.
تاریخ به روز رسانی:
1398/04/09
تعداد بازدید:
31
Powered by DorsaPortal